จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อหุ้น...

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อหุ้น...

อินไซด์ Investing  | Apr 11, 2019 05:51

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อหุ้น...

บางครั้งนักลงทุนต้องเผชิญกับคำถามที่พวกเขาไม่แน่ใจว่าจะตอบอย่างไรหากคุณเคยอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีการแตกหุ้นหรือเมื่อหุ้นถูกถอดออกจากตลาดหลักทรัพย์เราได้รวบรวมบทสรุปแบบง่ายๆที่คุณสามารถใช้สำหรับตัวเองหรือให้ความรู้แก่ผู้อื่น

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

แตกหุ้นหรือรวมหุ้น

การแตกหุ้นจะเกิดขึ้น ในกรณีที่บริษัทหนึ่งตัดสินใจว่ามูลค่าของหุ้นของบริษัทมีราคาสูงเกินไป และบริษัทต้องการให้ราคาหุ้นนั้นดูเหมือนจับต้องได้มากขึ้น เพื่อเพิ่มความต้องการในหุ้นดังกล่าว (และมักทำให้ราคาหุ้นโดยรวมเพิ่มสูงขึ้นด้วย)

เมื่อทำการแตกหุ้น มูลค่าหุ้นจะแตกออกเป็นดังนี้ การแตกหุ้นแบบ 2-1 หมายถึง สำหรับทุกหุ้นที่คุณเคยมีอยู่ ตอนนี้คุณมี 2 หุ้นโดยแต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่ากับ 50% ของราคาหุ้นเดิม การแตกหุ้นแบบ 3-2 หมายถึง สำหรับหุ้นทุก 2 ตัวที่คุณเคยมีอยู่ ตอนนี้คุณจะมีทั้งหมด 3 หุ้น แต่ละตัวจะมีมูลค่าเท่ากับ 66% ของราคาเดิม เป็นต้น

การรวมหุ้น (reverse spilt) เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับการแตกหุ้น (spilt) ซึ่งหมายความว่าในกรณีการรวมหุ้นแบบ 1-10 นักเทรดหุ้นที่มีหุ้นจำนวน 1,000 หุ้ นตอนนี้จะเหลือหุ้นอยู่แค่ 100 หุ้น แต่ว่าแต่ละหุ้นจะมีมูลค่าเป็น 10 เท่าของมูลค่าหุ้นก่อนรวมหุ้น ยุทธวิธีนี้มักนำมาใช้เมื่อมูลค่าหุ้นของบริษัทต่ำกว่าเกณฑ์พื้นฐานระดับใดระดับหนึ่ง และบริษัทกังวลว่าอาจทำให้ถูกถอดออกจากตลาดหลักทรัพย์ หากภายหลังการรวมหุ้นนักลงทุนมีจำนวนหุ้นต่ำเกินไปที่จะรวมหุ้น พวกเขาจะได้รับเงินสดเทียบเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตน “สูญเสีย” ไป

หยุดซื้อขายชั่วคราว

การหยุดซื้อขายหุ้นชั่วคราว เป็นการตัดสินใจที่กระทำโดยตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้หยุดซื้อขายหุ้นบางรายการเป็นการชั่วคราว เพื่อให้แน่ใจว่ามีเงื่อนไขการซื้อขายอย่างเป็นธรรมหรือปรับสมดุลระหว่างคำสั่งซื้อและคำสั่งขาย อีกองค์กรหนึ่งที่สามารถออกคำสั่งหยุดซื้อขายชั่วคราวนี้ได้ คือ คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ซึ่งสามารถออกหนังสือคำสั่งหยุดการซื้อขายชั่วคราวได้สูงสุดสิบวัน หากพิจารณาเห็นว่าการซื้อขายหุ้นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทางการเงินแก่สาธารณะได้ โดยปกติมักดำเนินการในมาตรการนี้กรณีบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถออกเอกสารรายการเดินบัญชีทางการเงินประจำปีหรือรายงานรายไตรมาสของบริษัทได้

ถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์

หุ้นจะถูกถอดออกจากตลาดหลักทรัพย์กรณีไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แต่ละแห่ง จะมีข้อกำหนดด้านการจดทะเบียนหลักทรัพย์ที่แตกต่างกัน เช่น ราคาหุ้นขั้นต่ำ จำนวนหุ้นขั้นต่ำที่เสนอขาย ฯลฯ การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้จะส่งผลให้หุ้นนั้นถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์

หุ้นที่ถูกถอดออกจากตลาดหลักทรัพย์สามารถซื้อขายได้บนบอร์ด Over-the-Counter Bulletin Board (OTCBB) หรือ ผ่านทางระบบซื้อขายนอกตลาด (pink sheet) นอกจากนี้ หุ้นที่ถูกถอดออกจากตลาดหลักทรัพย์ยังสูญเสียมูลค่าอย่างมากเนื่องจากการถอดออกจากตลาดหลักทรัพย์จะส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่ำลง และมักถูกมองกำลังจะก้าวไปสู่เส้นทางของการล้มละลาย

มูลค่าหุ้นมีค่าเป็น 0

เมื่อมูลค่าหุ้นลดลงสู่ระดับ 0 ผลกระทบที่ตามมานั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณถือหุ้นอยู่ใน ฐานะซื้อ (long position) หรือฐานะขาย (short position) ในการเทรดแบบฟิวเจอร์ส หากคุณถือหุ้นในฐานะซื้อ (long) การลงทุนของคุณกำลังดิ่งสู่ค่า 0 ไปพร้อมกับหุ้นตัวดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากคุณถือหุ้นในฐานะขาย (short) นี่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากเนื่องจากคุณจะสามารถทำกำไรได้ 100% ในหุ้นดังกล่าว

Source: tenor.com

ถูกขาย หรือ ซื้อมากเกินไป

หุ้นที่ถูกขายมากเกินไปเป็นหนึ่งสิ่งที่นักวิเคราะห์รู้สึกว่าซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าจริง สถานการณ์นี้สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อนักลงทุนขาดความเชื่อมั่นศรัทธาในบริษัทหรืออุตสาหกรรมขณะที่นักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์สามารถเห็นได้ว่าอัตราส่วนราคาต่อกำไร ( price-earnings ratio หรือ P/E) ได้ดิ่งลงต่ำกว่าค่าระดับของกลุ่มอุตสาหกรรมหรือดัชนี

หุ้นที่ถูกซื้อมากเกินไปเป็นหนึ่งสิ่งที่นักวิเคราะห์รู้สึกว่าซื้อขายเกินมูลค่าจริง โดยคาดว่าหุ้นที่ถูกซื้อมากเกินไปจะเจอกับสถานการณที่ทำให้ราคาหุ้นปรับตัวกลับมา ตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดในที่นี้ คือ เมื่ออัตรา P/E มีค่าสูงเกินค่าระดับของกลุ่มอุตสาหกรรมหรือดัชนี

เลื่อนจากตลาด OTC ไปสู่ตลาดดัชนีหลัก

ตลาด OTC เป็นเครือข่ายของบริษัทต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะซื้อขายหุ้นราคาต่ำ ไม่เหมือนกับในตลาดหลักทรัพย์ อย่าง Nasdaq หรือ NYSE เมื่อบริษัทหนึ่งตัดสินใจที่จะย้ายไปสู่ตลาดหลักทรัพย์หลัก อันดับแรกบริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการจดทะเบียนหลักทรัพย์ของตลาดหลังทรัพย์แห่งดังกล่าว (มูลค่าหลักทรัพย์ขั้นต่ำ/ปริมาณของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ฯลฯ)

มีเหตุผลต่าง ๆ มากมายว่าเหตุใดบริษัทแห่งหนึ่งจึงเลือกที่จะย้ายไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งอื่นแต่เหตุผลหลักคือเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและความเป็นที่รู้จักของบริษัทต่อสาธารณชน

ถูกเพิ่มเข้าในดัชนี

เมื่อหุ้นถูกเพิ่มเข้าไปในดัชนี เช่น S&P 500 หรือ DJIA ความเป็นที่รู้จักของสาธารณชน สภาพคล่อง และปริมาณการซื้อขาย พร้อมทั้งราคามักจะเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ในทางกลับกัน นั่นหมายความว่าจะมีหุ้นตัวอื่นที่ถูกถอดออกจากดัชนี

บริษัทล้มละลาย

เมื่อบริษัทหนึ่งประกาศภาวะล้มละลาย บริษัทจะต้องขายสินทรัพย์ทอดตลาดเพื่อจ่ายคืนหนี้สิน ในบรรดาเจ้าหนี้ต่าง ๆ ศาลจะมีคำสั่งว่าผู้ใดจะเป็นผู้ที่ได้รับการชำระหนี้ก่อน

 • เจ้าหนี้ที่มีประกัน
 • เจ้าหนี้ที่ไม่มีประกัน
 • ผู้ถือตราสารหนี้
 • ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
 • ผู้ถือหุ้นสามัญ
 • เป็นเรื่องสำคัญที่จะพึงทราบว่า ผู้ถือหุ้นสามัญไม่ค่อยมีโอกาสจะได้รับการชำระเนื่องจากเงินส่วนใหญ่ที่มีอยู่มักต้องจ่ายให้แก่เจ้าหนี้รายอื่น ๆ ก่อน หากยังสามารถจ่ายชำระผู้ถือหุ้นสามัญได้ ก็จะได้รับการจ่ายเงินชดเชยโดยอิงจากสัดส่วนของความเป็นเจ้าของในหุ้นของบริษัท

  อ่านบทความนี้แล้ว คุณพอจะได้คำตอบที่มองหาอยู่หรือไม่? หรือมีประเด็นอื่น ๆ ที่คุณต้องการรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของหุ้นอีกไหม? อย่าลืมบอกให้เรารู้ผ่านข้อความในคอมเมนต์ด้านล่างนี้

  เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็นบน

  เพิ่มคอมเม้นท์
  กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
  คำอภิปราย
  เขียนคำตอบกลับ
  กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง

  การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
  ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
  Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
  ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
  Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา

  English (USA) English (UK) English (India) English (Canada) English (Australia) English (South Africa) English (Philippines) English (Nigeria) Deutsch Español (España) Español (México) Français Italiano Nederlands Português (Portugal) Polski Português (Brasil) Русский Türkçe ‏العربية‏ Ελληνικά Svenska Suomi עברית 日本語 한국어 简体中文 繁體中文 Bahasa Indonesia Bahasa Melayu Tiếng Việt हिंदी
  ลงชื่อออก
  คุณแน่ใจหรือว่าต้องการลงชื่อออกจากระบบ?
  ไม่ ใช่
  ยกเลิกใช่
  บันทึกการเปลี่ยนแปลง

  +

  ดาวน์โหลด แอพ Investing.com

  รับฟรีข้อมูลเสนอซื้อเสนอขาย กราฟ แบบเรียลไทม์พร้อมทั้งข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวกับหุ้น ดัชนี สกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ และพันธบัตร รับฟรีบทวิเคราะห์ทางเทคนิค/ตัวพยากรณ์สำคัญ

  Investing.com ใช้งานได้ดีกว่า บนแอพ!

  เนื้อหามากขึ้นแสดงข้อมูลเสนอซื้อเสนอขายและกราฟได้เร็วขึ้นและประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นกว่าเดิมทั้งหมดนี้มีให้บริการบนแอพเท่านั้น.