_newTouch_No_results_matched_your_search
Itau CorpBanca (ITAUCORP)

Itau CorpBanca (ITAUCORP)

ซานดิเอโก
5.32 -0.04 -0.75%
02:00:05 - ปิดตลาด. สกุลเงิน CLP
สร้างพอร์ตการลงทุนใหม่
ยกเลิกสร้าง
เพิ่มเข้าสู่พอร์ตใหม่เรียบร้อยแล้ว

งบกำไรขาดทุน

รายได้รวม กำไรสุทธิ
Jun 30, 2019 Mar 31, 2019 Dec 31, 2018 Sep 30, 2018
583373 478588 590291 552932
52605 28252 28456 42894
สิ้นสุดงวดบัญชี:
รายได้รวม
กำไรสุทธิ
อัตรากำไรขั้นต้นTTM -
อัตรากำไรจากการดำเนินงานTTM 17.07%
อัตรากำไรสุทธิTTM 12.05%
ผลตอบแทนจากการลงทุนTTM -

งบดุล

สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม
Jun 30, 2019 Mar 31, 2019 Dec 31, 2018 Sep 30, 2018
31163272 29556812 29455654 29074941
27786198 26218696 26131123 25775317
3377074 3338116 3324531 3299624
สิ้นสุดงวดบัญชี:
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วMRQ -
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนMRQ -
อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนผู้ถือหุ้นMRQ 239.27%
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนผู้ถือหุ้นMRQ 295.33%

กระแสเงินสด

เงินสด เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ
Jun 30, 2019 6 เดือน Mar 31, 2019 3 เดือน Dec 31, 2018 12 เดือน Sep 30, 2018 9 เดือน
-104710 -175000 695694 607509
-15311 -12035 -41813 -43282
280592 232606 -449272 -344798
155474 63789 287963 266942
สิ้นสุดงวดบัญชี:
เงินสดจากดำเนินงาน
เงินสดจากลงทุน
เงินสดจากไฟแนนซ์
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ
กระแสเงินสด/หุ้นTTM 0.53
รายได้/หุ้นTTM 2.63
กระแสเงินสดจากการดำเนินการ -

การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา

English (USA) English (UK) English (India) English (Canada) English (Australia) English (South Africa) English (Philippines) English (Nigeria) Deutsch Español (España) Español (México) Français Italiano Nederlands Português (Portugal) Polski Português (Brasil) Русский Türkçe ‏العربية‏ Ελληνικά Svenska Suomi עברית 日本語 한국어 中文 香港 Bahasa Indonesia Bahasa Melayu Tiếng Việt हिंदी
ลงชื่อออก
คุณแน่ใจหรือว่าต้องการลงชื่อออกจากระบบ?
ไม่ ใช่
ยกเลิกใช่
บันทึกการเปลี่ยนแปลง

+