_newTouch_No_results_matched_your_search
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น

Fusion Media จะไม่รับผิดชอบในการขาดทุนหรือความเสียหายใดๆ อันเป็นผลมาจากการใช้ข้อมูลที่นำเสนอไว้ในเว็บไซต์นี้ที่รวมถึงข้อมูล การเสนอซื้อเสนอขาย แผนภูมิ และสัญญาณการซื้อ/ขาย กรุณาตระหนักถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวกับการเทรดในการตลาดการเงินซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดรูปแบบหนึ่ง การเทรดด้านสกุลเงินใน margin นั้นมีความเสี่ยงสูงและไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทั้งหมด ก่อนการตัดสินใจที่จะเทรดในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากลหรือในตราสารการเงินอื่นๆ นั้นคุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของคุณ ประสบการณ์ที่คุณมี และความเสี่ยงที่ยอมรับได้
Fusion Mediaต้องการให้คุณระลึกไว้ว่าข้อมูลที่มีในเว็บนี้ไม่ได้เป็นข้อมูลเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงเสมอไป สำหรับการลงทุนแบบ CFDs ทั้งหมด (หุ้น, ดัชนี, สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) และราคาของฟอเร็กซ์ นั้นไม่ได้รับข้อมูลโดยจากตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างๆ แต่เป็นข้อมูลที่ได้จาก market makers ต่างๆ และดังนั้นราคาอาจจะไม่เที่ยงตรงและอาจต่างจากราคาตลาดแท้จริง ซึ่งหมายความว่าราคานั้นอาจจะเป็นแค่การชี้แสดงและไม่เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้เพื่อการเทรด ดังนั้นบริษัท Fusion Media จะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับการขาดทุนในการเทรดที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณอันเป็นผลมาจากการใช้ข้อมูลนี้

English (USA) English (UK) English (India) English (Canada) English (Australia) English (South Africa) Deutsch Español (España) Español (México) Français Italiano Nederlands Português (Portugal) Polski Português (Brasil) Русский Türkçe ‏العربية‏ Ελληνικά Svenska Suomi עברית 日本語 한국어 中文 香港 Bahasa Indonesia Bahasa Melayu Tiếng Việt
ลงชื่อออก
คุณแน่ใจหรือว่าต้องการลงชื่อออกจากระบบ?
ไม่ ใช่
ยกเลิกใช่
บันทึกการเปลี่ยนแปลง

+