_newTouch_No_results_matched_your_search
เครื่องมือติดตามอัตราดอกเบี้ยเฟด
การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟด Jun 13, 2018 19:00
  • 2 สัปดาห์
  • 4 วัน
  • 10 ชั่วโมง
  • 7 นาที

Jun 13, 2018

เวลาประชุม: Jun 13, 2018 19:00
ราคาสัญญาฟิวเจอร์ส: 98.175
1.50 - 1.75
10.0%
1.75 - 2.00
90.0%
อัตราเป้าหมาย ปัจจุบัน วันก่อนหน้านี้ สัปดาห์ก่อนหน้านี้
1.50 - 1.75 10.0% 10.0%
1.75 - 2.00 90.0% 90.0% 100.0%
อัพเดทข้อมูล: : May 26, 2018 05:39 BST

Aug 01, 2018

เวลาประชุม: Aug 01, 2018 19:00
ราคาสัญญาฟิวเจอร์ส: 98.080
1.50 - 1.75
9.8%
1.75 - 2.00
88.3%
2.00 - 2.25
1.9%
อัตราเป้าหมาย ปัจจุบัน วันก่อนหน้านี้ สัปดาห์ก่อนหน้านี้
1.50 - 1.75 9.8% 9.8%
1.75 - 2.00 88.3% 88.3% 93.8%
2.00 - 2.25 1.9% 1.9% 6.2%
อัพเดทข้อมูล: : May 26, 2018 05:39 BST

Sep 26, 2018

เวลาประชุม: Sep 26, 2018 19:00
ราคาสัญญาฟิวเจอร์ส: 98.060
1.50 - 1.75
3.7%
1.75 - 2.00
39.3%
2.00 - 2.25
55.8%
2.25 - 2.50
1.2%
อัตราเป้าหมาย ปัจจุบัน วันก่อนหน้านี้ สัปดาห์ก่อนหน้านี้
1.50 - 1.75 3.7% 3.2%
1.75 - 2.00 39.3% 35.6% 19.5%
2.00 - 2.25 55.8% 60.0% 75.6%
2.25 - 2.50 1.2% 1.2% 4.9%
อัพเดทข้อมูล: : May 26, 2018 05:39 BST

Nov 08, 2018

เวลาประชุม: Nov 08, 2018 18:00
ราคาสัญญาฟิวเจอร์ส: 97.920
1.50 - 1.75
3.5%
1.75 - 2.00
37.5%
2.00 - 2.25
55.0%
2.25 - 2.50
4.0%
อัตราเป้าหมาย ปัจจุบัน วันก่อนหน้านี้ สัปดาห์ก่อนหน้านี้
1.50 - 1.75 3.5% 3.0%
1.75 - 2.00 37.5% 33.0% 18.0%
2.00 - 2.25 55.0% 58.1% 71.2%
2.25 - 2.50 4.0% 5.8% 10.4%
2.50 - 2.75 0.1% 0.1% 0.4%
อัพเดทข้อมูล: : May 26, 2018 05:39 BST

Dec 19, 2018

เวลาประชุม: Dec 19, 2018 19:00
ราคาสัญญาฟิวเจอร์ส: 97.870
1.50 - 1.75
1.7%
1.75 - 2.00
19.9%
2.00 - 2.25
45.9%
2.25 - 2.50
30.3%
2.50 - 2.75
2.1%
อัตราเป้าหมาย ปัจจุบัน วันก่อนหน้านี้ สัปดาห์ก่อนหน้านี้
1.50 - 1.75 1.7% 1.2%
1.75 - 2.00 19.9% 15.4% 8.1%
2.00 - 2.25 45.9% 43.4% 41.9%
2.25 - 2.50 30.3% 36.4% 43.9%
2.50 - 2.75 2.1% 3.5% 5.9%
2.75 - 3.00 0.0% 0.1% 0.2%
อัพเดทข้อมูล: : May 26, 2018 05:39 BST

Jan 30, 2019

เวลาประชุม: Jan 30, 2019 19:00
ราคาสัญญาฟิวเจอร์ส: 97.795
1.50 - 1.75
1.6%
1.75 - 2.00
18.7%
2.00 - 2.25
44.3%
2.25 - 2.50
31.3%
2.50 - 2.75
3.9%
2.75 - 3.00
0.2%
อัตราเป้าหมาย ปัจจุบัน วันก่อนหน้านี้ สัปดาห์ก่อนหน้านี้
1.50 - 1.75 1.6% 1.1%
1.75 - 2.00 18.7% 14.5%
2.00 - 2.25 44.3% 41.6%
2.25 - 2.50 31.3% 36.9%
2.50 - 2.75 3.9% 5.6%
2.75 - 3.00 0.2% 0.3%
3.00 - 3.25 0.0% 0.0%
อัพเดทข้อมูล: : May 26, 2018 05:39 BST

Fusion Media จะไม่รับผิดชอบในการขาดทุนหรือความเสียหายใด ๆ อันเป็นผลมาจากการใช้ข้อมูลที่นำเสนอไว้ในเว็บไซต์ที่รวมถึงข้อมูล การเสนอซื้อเสนอขาย แผนภูมิ และ สัญญาณการซื้อ/ขาย กรุณาตระหนักถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวกับการเทรดในตลาดการเงินซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดรูปแบบหนึ่ง การเทรดด้านสกุลเงินใน margin นั้นมีความเสี่ยงสูงและไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทั้งหมด การเทรด หรือ การลงทุนในเงินดิจิตอลมีความเสี่ยง ราคาของเงินดิจิตอลจะผันผวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบโดยจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน ทางกฎหมาย หรือ ทางการเมืองต่าง ๆ เงินดิจิตอลไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทั้งหมด ก่อนการตัดสินใจทีจะเทรดในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากลหรือในตราสารการเงินอื่น ๆ หรือเงินดิจิตอล คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของคุณ ประสบการณ์ที่คุณมี และ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (risk appetite)
Fusion Media ต้องการให้คุณระลึกไว้ว่าข้อมูลที่มีในเว็บนี้ไม่ได้เป็นข้อมูลเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงเสมอไป สำหรับการลงทุนแบบ CFDs (หุ้น ดัชนี สัญญาซื้อขายล่วงหน้า), ราคาของฟอเร็กซ์ และเงินดิจิตอล ทั้งหมดไมได้รับข้อมูลโดยจากตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง ๆ แต่เป็นข้อมูลที่ได้จาก market makers และดังนั้นราคาอาจจะไม่เที่ยงตรงและอาจต่างจากราคาตลาดแท้จริงซึ่งหมายความว่าราคานั้นอาจจะเป็นแค่การชี้แสดงและไม่เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้เพื่อการเทรด ดังนั้นบริษัท Fusion Media จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับการขาดทุนในการเทรดที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณอันเป็นผลมาจากการใช้ข้อมูลนี้
Fusion Media ได้รับค่าบริการจากผู้โฆษณาต่าง ๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงตามธุรกรรมของคุณที่มีกับโฆษณา หรือ ผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย

English (USA) English (UK) English (India) English (Canada) English (Australia) English (South Africa) Deutsch Español (España) Español (México) Français Italiano Nederlands Português (Portugal) Polski Português (Brasil) Русский Türkçe ‏العربية‏ Ελληνικά Svenska Suomi עברית 日本語 한국어 中文 香港 Bahasa Indonesia Bahasa Melayu Tiếng Việt
ลงชื่อออก
คุณแน่ใจหรือว่าต้องการลงชื่อออกจากระบบ?
ไม่ ใช่
ยกเลิกใช่
บันทึกการเปลี่ยนแปลง

+