3 ข้อมูลสำคัญจากบทวิเคราะห์ของ BP เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานโลก

3 ข้อมูลสำคัญจากบทวิเคราะห์ของ BP เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานโลก

Ellen R. Wald, Ph.D.  | Jun 13, 2019 07:34

บริษัท บีพี ซึ่งเป็นบริษัทผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสัญชาติอังกฤษที่มีสาขาอยู่ทั่วโลกได้จัดทำและเผยแพร่ บทวิเคราะห์ทางสถิติเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านพลังงานของโลก ประจำปี 2019 ซึ่งรายงานนี้จะรวบรวมและวิเคราะห์แนวโน้มที่สำคัญในแวดวงพลังงานของปี 2018 มาให้ทราบ

นายบ๊อบ ดัดลีย์ ประธานกรรมการบริหารของบริษัทเกริ่นนำโดยมุ่งเน้นไปที่ปัญหาของการปล่อยก๊าซคาร์บอนและการหาแหล่งพลังงานทดแทนที่มีปริมาณคาร์บอนน้อยกว่าเดิม นอกจากนี้รายงานฉบับนี้ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับน้ำมัน รวมถึงนักลงทุนที่สนใจจะลงทุนทางด้านพลังงาน และข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำมันสำรอง ความต้องการในการใช้พลังงานและก๊าซธรรมชาติ อีกด้วย

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ปริมาณน้ำมันสำรอง

บีพี คาดว่าน่าจะมีปริมาณน้ำมันสำรองเพิ่มขึ้นในซาอุดิอาระเบียและสหรัฐฯ จากข้อมูลของ บีพี ในช่วงสิ้นปี 2008 ซาอุดิอาระเบียมีปริมาณน้ำมันสำรองอยู่ที่ 264.1 ล้านบาร์เรล ในช่วงสิ้นปี 2017 มีปริมาณน้ำมันสำรองเพิ่มขึ้นเป็น 296 ล้านบาร์เรล และในช่วงสิ้นปี 2018 บีพี รายงานว่าซาอุดิอาระเบียจะมีปริมาณน้ำมันสำรอง 297.7 ล้านบาร์เรล

ตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าซาอุดิอาระเบียมีส่วนแบ่งจากปริมาณน้ำมันสำรองอยู่ที่ 17.2% ซึ่งมากเป็นอันดับ 2 ของโลก น้อยกว่าเวเนซุเอลาอยู่เพียง 0.3% ข้อมูลนี้ทำให้เห็นว่าการจัดการและความพร้อมมีความสำคัญเพียงใดในการแปลงน้ำมันสำรองที่มีไปสู่ความมั่งคั่งได้

จากรายงานของบริษัท Platts เวเนซุเอลาผลิตน้ำมันได้เพียง 720,000 บาร์เรลต่อวันในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีปริมาณน้ำมันสูงกว่าประเทศอื่นๆ และรายงานของ บีพี ชี้ว่าสหรัฐฯ น่าจะมีปริมาณน้ำมันสำรองอยู่ที่ 61.2 ล้านบาร์เรล

แต่การผลิตน้ำมันของบางประเทศก็อาจยังไม่ได้รับความเชื่อถือมากนัก โดยเวเนซุเอลาและไนจีเรียมักจะมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตในระยะสั้น และรัสเซียก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวได้เช่นกัน ส่วนสหรัฐฯ และซาอุดิอาระเบียนั้นค่อนข้างมีความคงเส้นคงวา ตัวอย่างเช่น บริษัทอรามโกยืนยันว่าสามารถส่งมอบน้ำมันให้กับลูกค้าตรงตามกำหนดเวลาได้ถึง 99% และผู้ผลิตน้ำมันของสหรัฐฯ ก็ได้รับประโยชน์จากสถานการณ์ทางด้านกฎหมายและการเมืองที่มั่นคงของประเทศด้วย

ปริมาณน้ำมันสำรองที่มีอยู่ในสหรัฐฯ และซาอุดิอาระเบียในขณะนี้งั้นน่าจะทำให้เกิดความสบายใจขึ้นได้บ้างว่าจะมีน้ำมันเพียงพอต่อการใช้งานไปได้อีกช่วงหนึ่ง

2. ความต้องการในการใช้พลังงาน

จากรายงานของ บีพี ระบุว่า “ปริมาณการใช้พลังงานหลักเพิ่มขึ้น 2.9% ในปีที่ผ่านมา” ซึ่งถือว่าสูงขึ้นเกือบ 2 เท่าจากค่าเฉลี่ยในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา โดยมีความแตกต่างระหว่างความต้องการใช้น้ำมันเมื่อเทียบกับความต้องการทางด้านพลังงานอื่นๆ อย่างมาก

อย่างไรก็ตาม รายงานของ บีพี อาจไม่เป็นไปตามความเห็นของบุคคลบางกลุ่มซึ่งเชื่อว่าปริมาณความต้องการน้ำมันจะลดลงหรือพุ่งขึ้นสูงที่สุด เนื่องจากตลาดน้ำมันยังคงเชื่อมั่นอย่างมากว่าหากเศรษฐกิจชะลอตัว ความต้องการน้ำมันก็จะลดลงไปตาม

จากข้อมูลเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสปรับตัวลดลงประมาณ 3% หลังจากที่องค์กรข้อมูลด้านพลังงานของสหรัฐฯ รายงานปริมาณน้ำมันสำรองออกมาให้ทราบ และยังได้คาดการณ์ว่าจะมีความต้องการ ใช้น้ำมันในปี 2019 ลดต่ำลง รายงานของ บีพี อาจทำให้ตลาดได้เห็นอีกครั้งว่า แม้ว่าจะมีการคาดการณ์จากองค์กรหรือธนาคารใดๆ ออกมาว่าจะมีปริมาณความต้องการน้ำมันลดลงในปี 2019 ก็ตาม ทั่วโลกจะยังคงมีความต้องการใช้พลังงานอยู่ดีและอาจจะมากขึ้นด้วยซ้ำไป

WTI price chart

ปัจจุบันผู้คนทั่วโลกมีการขับขี่ยานพาหนะและใช้ไฟฟ้ามากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า ดังนั้นความต้องการในการใช้พลังงานโดยรวมจึงมีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามจำนวนประชากรโลกและสังคมที่ยังคงพัฒนาขึ้นต่อไป

ในตอนนี้น้ำมันยังเป็นเพียงองค์ประกอบเดียวของพลังงานที่มีทั้งหมด และองค์ประกอบนี้ยังคงมีความสำคัญอยู่อย่างมาก การที่ความต้องการใช้พลังงานยังสูงขึ้นเรื่อยๆ นั้น ความต้องการน้ำมันจะลดลงในระยะยาวได้ก็ต่อเมื่อมีสิ่งที่ดีกว่ามาทดแทน

3. ก๊าซธรรมชาติ

ในปี 2018 มีความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นถึง 40% ซึ่งถือว่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับพลังงานในรูปแบบอื่น และเป็นที่น่าสนใจว่าความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่มากที่สุดอยู่ในสหรัฐฯ

เราทราบมาว่ามีการทำข้อตกลงที่จะให้จีนเป็นตลาดรองรับก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุด เนื่องจากจีนเป็นประเทศที่มีความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก อย่างไรก็ตามจากการรายงานความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของสหรัฐฯ ชี้ให้เห็นว่า แม้สหรัฐฯ จะเป็นประเทศที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจมาเป็นระยะเวลานานแล้วก็ตาม ปริมาณความต้องการใช้พลังงานก็ยังคงมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ก็ยังคงมีการพัฒนาแหล่งพลังงานอยู่อย่างต่อเนื่อง

มีข้อมูลบางอย่างที่บ่งชี้ว่าการเติบโตของสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ นั้นถูกจำกัดเพียงข้อพิพาทในสงครามการค้ากับจีนเท่านั้น หากสามารถแก้ไขปัญหาได้ เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ก็จะเติบโตขึ้นไปพร้อมกับความต้องการในการใช้พลังงาน

ส่วนก๊าซธรรมชาติก็น่าจะได้รับผลจากเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของสหรัฐฯ ได้เนื่องจาก จำนวนโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ ที่มีมากขึ้น รวมทั้งข้อตกลงทางการค้าที่ทำกับจีนก็น่าจะช่วยเพิ่มความต้องการของจีนในการใช้ก๊าซธรรมชาติจากสหรัฐฯ โดยการส่งออกไปยังจีนในรูปแบบของก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ได้เช่นกัน

Ellen R. Wald, Ph.D.

บทความที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็นล่าสุด

เพิ่มคอมเม้นท์
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
คำอภิปราย
เขียนคำตอบกลับ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง

การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา

English (USA) English (UK) English (India) English (Canada) English (Australia) English (South Africa) English (Philippines) English (Nigeria) Deutsch Español (España) Español (México) Français Italiano Nederlands Português (Portugal) Polski Português (Brasil) Русский Türkçe ‏العربية‏ Ελληνικά Svenska Suomi עברית 日本語 한국어 简体中文 繁體中文 Bahasa Indonesia Bahasa Melayu Tiếng Việt हिंदी
ลงชื่อออก
คุณแน่ใจหรือว่าต้องการลงชื่อออกจากระบบ?
ไม่ ใช่
ยกเลิกใช่
บันทึกการเปลี่ยนแปลง

+

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน

อัดแน่นขึ้นด้วยข้อมูลการตลาดเชิงลึก, เพิ่มการแจ้งเตือน, ปรับแต่ง วอทช์ลิสต์บนแอปได้มากขึ้น

Investing.com ใช้งานได้ดีกว่า บนแอพ!

เนื้อหามากขึ้นแสดงข้อมูลเสนอซื้อเสนอขายและกราฟได้เร็วขึ้นและประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นกว่าเดิมทั้งหมดนี้มีให้บริการบนแอพเท่านั้น.